Sekretariat

Sekretariat
Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program dan Keuangan

 

Dikepalai seorang Sekretaris (Pejabat Eselon IIIa) Bidang Kesekretariatan mempunyai tugas :
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota pr0bk0mggo.

sekret

TUGAS DAN FUNGSI

Sekretaris dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi :

 • mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
 • pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Dinas;
 • perumusan standar operasional prosedur kerja Dinas;
 • pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
 • pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
 • pengelolaan urusan administrasi kepegawaian Dinas;
 • pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
 • pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
 • pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 • pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan
 • pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
maurers bakırköy escort ataköy escort izmir escort escort manisa escort aksaray escort nevsehir escort escort escort bayan türbanlı escort avcılar escort bahis forum adapazarı travesti Ankara escort Beylikdüzü escort Ankara escort Ataşehir escort Kadıköy escort ankara travestileri izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort