Seksi Pengembangan Aplikasi

TUGAS DAN FUNGSI

 • menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengembangan Aplikasi;
 • menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengembangan Aplikasi;
 • membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 • menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengembangan Aplikasi;
 • menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi;
 • melaksanakan pengembangan sistem informasi yang aktif dan representatif;
 • melaksanakan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 • melaksanakan pengawasan, pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;
 • melaksanakan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) pemerintah kota;
 • melaksanakan pelayanan pusat Application Program Interface (API) daerah;
 • melaksanakan pengembangan dan inovasi aplikasi dalam implementasi e-government;
 • melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi;
 • menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 • melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan e–Government sesuai dengan tugas dan fungsinya.
maurers bakırköy escort ataköy escort izmir escort escort manisa escort aksaray escort nevsehir escort escort escort bayan türbanlı escort avcılar escort bahis forum adapazarı travesti Ankara escort Beylikdüzü escort Ankara escort Ataşehir escort Kadıköy escort ankara travestileri izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort